Katsomusten maailma on rikas ja moninainen

Vasun osallistava pedagogiikka muuttaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Katsomuskasvatus läpäisee koko vasun arvostaen lapsen ja perheen osallisuutta tuoda esiin oma katsomuksensa ja elää sitä todeksi kysellen, tutkien ja leikkien. Yhteisenä tavoitteena on saattaa lasta ymmärtämään ja kunnioittamaan niin omaa kuin toisten lasten ja perheiden erilaisia katsomuksellisia perinteitä.

Vasun katsomuskasvatus ohjaa lapsiryhmässä kaikkien katsomuksien kunnioittavaan kohteluun, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Katsomusten maailma on rikas ja moninainen. Se haastaa kasvattajaa olemaan avoin ja sensitiivinen katsomusdialogissa niin perheiden kun lasten kanssa. Ei ole olemassa vain yhtä tapaa toteuttaa varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta. Paikkakunta- ja yksikkökohtaisten sisältöjen tulisi muotoutua vallitsevan kulttuurin ja siinä läsnä olevien katsomusten, lasten kysymysten ja arjen tilanteiden mukaan.

Tältä sivustolta löydät materiaalia ja artikkeleita, jotka ilmentävät meneillään olevaa muutosta katsomuskasvatuksessa. Muutos konkretisoituu varhaiskasvattajia normittavissa vasun linjauksissa, varhaiskasvatuksen omissa teematoteutuksissa, lapsen osallisuuden ja ilmiölähtöisyyden todentamisessa arjessa, yhteistyörakenteissa ja konkreettisessa yhteistyön suunnittelussa.

Muutos on kaikkien yhteinen kumppani, ja jotta muutoksessa onnistutaan, tarvitaan asioiden edistämisessä jokaisen varhaiskasvattajan asiantuntemusta. Uusiin, katsomuskasvatuksen esiin nostamiin mutkikkaisiin kysymyksiin ei ole valmiita vastauksia – niitä etsitään yhdessä keskustellen. Vuoropuhelua on tietoisesti rakennettava niin varhaiskasvatusyksiköiden sisällä kuin yhteistyörakenteissa.

(Kansikuva: Sanna Krook)

Hetam Aljrah on ollut töissä päiväkodissa vuodesta 1994 alkaen. Hetam kertoo, että jotkut vanhemmat olivat alkuun varautuneita hänen suhteensa, mutta pääsivät ennakkoluuloistaan, kun tultiin tutuiksi. (Hetamin kokemuksista voit lukea lisää tämän sivuston artikkelit-osiossa).