Ajankohtaispäivät

PP-esityksiä Helsingissä 8.3. ja 15.3. Oulussa järjestetyiltä ajankohtaispäiviltä

Lapsen kulttuuri-identiteetin tukeminen, Marja Laine, toiminnanjohtaja, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:

Lapsen_kulttuuri-identiteetin_tukeminen

Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hanke, Saila
Poulter, dosentti Helsingin yliopisto:

Tehdään tilaa

Uskonto- ja katsomuskasvatus nyt ja tulevaisuudessa, Markku Kuorilehto (FL, TM) Juha Mikkonen (TT)

SELMA_vaka_kevat_2019