Esityksiä ajankohtaispäiviltä 8.3. ja 15.3.2019

Tehdään tilaa -hanke

Esityksessä kerrotaan mistä hankkeessa on kyse ja mikä on sen tavoite.
Luennoitsija: Saila Poulter, dosentti (Helsingin yliopisto)
Tutustu esitykseen hankkeesta (pdf)

Uskonto- ja katsomuskasvatus nyt ja tulevaisuudessa

Esityksessä kerrotaan Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta kärkihankkeesta vuosina 2018-2021.
Luennoitsijat: Markku Kuorilehto (FL, TM), Juha Mikkonen (TT)
Tutustu esitykseen uskonto- ja katsomuskasvatuksesta (pdf)

Lapsen kulttuuri-identiteetin tukeminen

Mitkä ovat omat sokeat pisteemme kulttuuri-identiteettiä tukevan
dialogin näkökulmasta? Puhutaanko esimerkiksi toisista, muista ja noista – vai meistä? Millaisia juhlia päiväkodissa vietetään?
Luennoitsija: Marja Laine, toiminnanjohtaja, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
Tutustu esitykseen lapsen kulttuuri-identiteetin tukemisesta (pdf)