Lapsi ja vauva sylikkäin

Katsomuskasvatuksen yhteistyö – dialoginen työote, 4 lähiopiskelupäivää

Uusia tuulia katsomuskasvatuksen yhteistyöhön! Koulutus tarjoaa mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää oman paikkakunnan varhaiskasvatuksen yhteistyötä vasun pohjalta ja dialogista työotetta hyödyntäen.

Aika
I jakso 6.-7.2.2020, II jakso 11.-12.5.2020

Ilmoittautuminen

Seurakuntaopiston sivulla

Osaamistavoitteet

Osallistuja tuntee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja tunnistaa oman tehtävänsä siinä. Osallistuja osaa soveltaa digitaalista työotetta yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa uusia toimintamalleja luoden.

  • Laajuus 5 op
  • 4 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta, kehittämistehtävänä yhteistyön kehittäminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa
  • Ilmoittautuminen päättyy 06.01.2020 16:00
  • 380 €. Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 124 € / 2 hh tai 164 € / 1 hh. Ateriapaketti 80 €

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi, p. 040 508 4554

Yhteistyökumppanit

Järjestäjät: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto ja Nuori kirkko ry.

Lisätietoja

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorita erityiskoulutusta kokonaisuutena.

Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset