Kirkon kasvatus ja perhe -video

”Vuosi vasun kanssa” -kanavan striimaus

Kasvatuksen päivillä Jyväskylässä 9.1.2019

Videolla olevat puheenvuorot:
Mikä on muuttunut, mistä on luovuttu, mitä on tullut tilalle?
Mitä uutta Vasu on tuonut srk:n omaan toimintaan?
Varhaiskasvatuksen johtaminen toimintaympäristön muutoksessa.

Puhe videolla alkaa kohdassa 5:55