Koulutukset

Katsomuskasvatuksen yhteistyö – dialoginen työote

25.–26.4.2019 ja  16.–17.9.2019, Seurakuntaopisto, Järvenpää

Uusia tuulia katsomuskasvatuksen yhteistyöhön! Koulutus tarjoaa mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää oman paikkakunnan varhaiskasvatuksen yhteistyötä vasun pohjalta ja dialogista työotetta hyödyntäen.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tuntee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja tunnistaa oman tehtävänsä siinä. Osallistuja osaa soveltaa digitaalista työotetta yhteis-työssä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa uusia toimintamalleja luoden.

  • Laajuus 5 op
  • Ilmoittautuminen 25.3.2019 mennessä seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
  • Osallistumismaksu 380 €. Täysihoito kahden hengen huoneessa n. 220 €.

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppani Nuori kirkko ry.

Lisätietoja

Koulutukseen sisältyy kaksi lähijaksoa, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta sekä seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittämiseen liittyvä kehittämistehtävä.

Katsomuskasvatuksen vertaiskouluttaja

19.8.–21.9.2019, Seurakuntaopisto, Järvenpää

Haluatko kehittää varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta? Tämä koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden asiantuntemuksesi hyödyntämiseen ja syventämiseen. Koulutus sopii sekä seurakunnan että yhteiskunnan varhaiskasvattajille.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa toimia katsomuskasvatuksen kouluttajana toisen kouluttajan työparina

  • Laajuus 2 op
  • Ilmoittautuminen 15.6.2019 mennessä seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
  • Osallistumismaksu 240 €. Täysihoito kahden hengen huoneessa n. 195 €

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppani Nuori kirkko ry.

Lisätietoja

Koulutukseen ovat erityisen tervetulleita esimerkiksi työparit, joista toinen toimii päiväkodissa ja toinen seurakunnassa. Koulutukseen sisältyy yksi lähijakso ja orientoiva tehtävä.

Tilauskoulutuksena

Uusi VASU kutsuu yhteistyöhön ja dialogiin

Mitä tarkoittaa uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen katsomuskasvatus? Koulutuksessa perehdytään vasun kieli- ja kulttuuritietoiseen varhaiskasvatukseen ja pohditaan esimerkiksi sitä, miten seurakunnan työntekijä voi tukea kollegoja päivähoidossa.

Lisätietoja

Katsomuskasvatuksen kokonaisuus sisältää erilaiset uskonnot ja katsomukset sekä ensimmäistä kertaa myös uskonnottomuuden. Vasu velvoittaa kasvattajaa toimi-maan mallina moninaisuuden myönteiselle kohtaamiselle. Mitä tämä tarkoittaa yhteistyölle seurakunnan kanssa? Koulutuksessa pohditaan, millaisia muutoksia yhteistyössä on tehtävä, ja miten seurakunnan työntekijä voi tukea kollegoja päivähoidossa.

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi Puh. 040 508 4554

 

Kasvua katsomuksesta -koulutukset  

Kasvua katsomuksesta -koulutukset (koulutuksen sisältö alla) toteutetaan OPH:n hankerahalla vuosien 2018–2019 aikana. Koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia sisältäen opetuksen ja kahvi- ja teetarjoilut.

Kasvua katsomuksesta -esite (pdf)

Lue kuvaa – tutki tilaa lasten kanssa

Tampere 2.9.2019, Seitsemäs taivas, Yliopistonkatu 60 A,  7. krs
Oulu 24.9.2019, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 3
Helsinki 28.10.2019, Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 6
Kuopio 26.11.2019, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Hallituskatu 12-14

Miten käsitellä elämän isoja kysymyksiä lasten kanssa? Millä tavalla jokaisen lapsen ajatukset saadaan näkyviin tasavertaisesti?

Miten taidekuvia voi käyttää kulttuuri- ja katsomuskasvatuksessa? Mikä on symbolien merkitys eri kulttuureissa ja katsomuksissa? Miten eri uskontojen tiloja voi hyödyntää oppimisympäristöinä? Miten edistää monilukutaitoa ja
digitaalisten välineiden käyttöä varhaiskasvatuksessa?

Koulutuksessa käytetään materiaaleina taidekuvia ja uskonnollisten tilojen symboliikkaa. Näiden tutkimisessa hyödynnetään digitaalista tekniikkaa sovellettuna varhaiskasvatukseen. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä
aikaisempaa kokemusta digitaalisen tekniikan käytöstä. Riittää, kun mukana on oma älypuhelin ja utelias mieli.

Työskentelyssä jokainen lapsi tulee näkyviin myönteisellä tavalla osana ryhmää. Hän oppii sanoittamaan ajatuksiaan, tunteitaan ja kokemuksiaan. Lattiakuvien pedagogiikka pohjautuu osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja
leikin periaatteille ja se edustaa hyvin vasun arvoperustaa.

Koulutuspäivä alkaa klo 9 ja päättyy klo 16 mennessä.
Tutustu ohjelmaan Seurakuntaopiston sivulla

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella viimeistään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta

Tiedustelut

Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen(at)seurakuntaopisto.fi • Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi