Koulutus

Katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivä 8.3.2019, Helsinki

Kirkon talo, Eteläranta 8 / Mikael-sali

Ohjelma: 
9.00–9.30 Aamukahvit
9.30–10.15 Lapsen kulttuuri-identiteetin tukeminen. Marja Laine, toiminnanjohtaja, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry. Keskustelua aiheen äärellä.
10. 30–11.30 Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hanke, Saila
Polter, dosentti Helsingin yliopisto. Keskustelua aiheen äärellä.
12.30–13.30 Lounas
13.30–14.30 Draamalliset menetelmät dialogin synnyttämisessä. Osmo Vartiainen, opetusjohtaja, katolinen kirkko
14.30–15.30 Päätöskeskustelu ja kahvit

Kehitä osaamistasi katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivässä! Päivä sisältää ajankohtaista asiaa ja keskustelua katsomuskasvatuksen yhteistyöstä. Samalla jaetaan kokemuksia yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa toteutetuista ideoista ja käytännöistä.

Tiedustelut

Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi, Hanna Pulkkinen hanna.pulkkinen(at)seurakuntaopisto.fi
Ilkka Tahvanainen, ilkka.tahvanainen(at)evl.fi

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppanit Nuori kirkko ry ja Kirkkohallitus.

 

Katsomuskasvatuksen ajankohtaispäivä 15.3.2019, Oulu

Paikka: Oulun maakuntakirjasto, maakuntakokoelmahuone,  Kaarlenväylä 3, 90100 Oulu

Sisältö: VASU2017 ja sen vaikutukset omassa työssä, katsomuskasvatuksen keskeiset periaatteet ja siihen liittyvä yhteistyö, kokemuksia erilaisista dialogisen yhteistyön tavoista katsomuskasvatuksessa.

Ohjelma:

9.00–9.30 Aamukahvit

9.30–10.15  Lapsen kulttuuri-identiteetin tukeminen, Marja Laine, toiminnanjohtaja, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry (Videoesitys)

10.30 Draamalliset menetelmät dialogin synnyttämisessä katsomuskasvatuksessa. Osmo Vartiainen, opetusjohtaja, katolinen kirkko (Videoesitys)

11.30  ”Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa” -hanke.

Juha Mikkonen ja Markku Kuorilehto, Oulun yliopisto – Keskustelua aiheesta.

12.30–13.30 Lounas

13.30 Katsomusreflektiivisyys kasvatustyössä, Katja Castillo; kasvatusfilosofian tutkija, Oulun yliopisto. Keskustelua aiheesta

14.30–15.30 Päätöskeskustelu ja kahvit

Ilmoittautuminen:

https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutukset/katsomuskasvatuksen-ajankohtaispaiva/

Osallistumismaksu 70 €, sisältää kahvit ja lounaan.

Tiedustelut:

Tiina Haapsalo, Nuori kirkko (tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi)

Hanna Pulkkinen (hanna.pulkkinen(at)seurakuntaopisto.fi)

Ilkka Tahvanainen (ilkka.tahvanainen(at)evl.fi)

 

Katsomuskasvatuksen yhteistyö – dialoginen työote

25.–26.4.2019 ja  16.–17.9.2019, Seurakuntaopisto, Järvenpää

Uusia tuulia katsomuskasvatuksen yhteistyöhön! Koulutus tarjoaa mahdollisuuden jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää oman paikkakunnan varhaiskasvatuksen yhteistyötä vasun pohjalta ja dialogista työotetta hyödyntäen.

Osaamistavoitteet

Osallistuja tuntee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja tunnistaa oman tehtävänsä siinä. Osallistuja osaa soveltaa digitaalista työotetta yhteis-työssä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa uusia toimintamalleja luoden.

  • Laajuus 5 op
  • Ilmoittautuminen 25.3.2019 mennessä seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
  • Osallistumismaksu 380 €. Täysihoito kahden hengen huoneessa n. 220 €.

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppani Nuori kirkko ry.

Lisätietoja

Koulutukseen sisältyy kaksi lähijaksoa, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta sekä seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittämiseen liittyvä kehittämistehtävä.

Katsomuskasvatuksen vertaiskouluttaja

19.8.–21.9.2019, Seurakuntaopisto, Järvenpää

Haluatko kehittää varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta? Tämä koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden asiantuntemuksesi hyödyntämiseen ja syventämiseen. Koulutus sopii sekä seurakunnan että yhteiskunnan varhaiskasvattajille.

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa toimia katsomuskasvatuksen kouluttajana toisen kouluttajan työparina

  • Laajuus 2 op
  • Ilmoittautuminen 15.6.2019 mennessä seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
  • Osallistumismaksu 240 €. Täysihoito kahden hengen huoneessa n. 195 €

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi

Yhteistyökumppanit

Järjestäjä Seurakuntaopisto. Yhteistyökumppani Nuori kirkko ry.

Lisätietoja

Koulutukseen ovat erityisen tervetulleita esimerkiksi työparit, joista toinen toimii päiväkodissa ja toinen seurakunnassa. Koulutukseen sisältyy yksi lähijakso ja orientoiva tehtävä.

Tilauskoulutuksena

Uusi VASU kutsuu yhteistyöhön ja dialogiin

Mitä tarkoittaa uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen katsomuskasvatus? Koulutuksessa perehdytään vasun kieli- ja kulttuuritietoiseen varhaiskasvatukseen ja pohditaan esimerkiksi sitä, miten seurakunnan työntekijä voi tukea kollegoja päivähoidossa.

Lisätietoja

Katsomuskasvatuksen kokonaisuus sisältää erilaiset uskonnot ja katsomukset sekä ensimmäistä kertaa myös uskonnottomuuden. Vasu velvoittaa kasvattajaa toimi-maan mallina moninaisuuden myönteiselle kohtaamiselle. Mitä tämä tarkoittaa yhteistyölle seurakunnan kanssa? Koulutuksessa pohditaan, millaisia muutoksia yhteistyössä on tehtävä, ja miten seurakunnan työntekijä voi tukea kollegoja päivähoidossa.

Tiedustelut

Kouluttaja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi Puh. 040 508 4554

 

Kasvua katsomuksesta -koulutukset  

Tampere 14.01.2019, Seitsemäs taivas, Yliopistonkatu 60 A,  7. krs

Helsinki 21.1.2019, Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1   

Kasvua katsomuksesta -koulutukset (koulutuksen sisältö alla) toteutetaan OPH:n hankerahalla vuosien 2018–2019 aikana. Koulutukset ovat osallistujalle maksuttomia sisältäen opetuksen ja kahvi- ja teetarjoilut.

Kasvua katsomuksesta -esite (pdf)

Lue kuvaa – tutki tilaa -ohjelma (pdf)

Tiedustelut

Hanna Pulkkinen, hanna.pulkkinen(at)seurakuntaopisto.fi • Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo(at)nuorikirkko.fi

Kohti vasun mukaista katsomuskasvatusta -koulutus

Ohjelma

9.00 Kahvit

9.30 Aloitus

9.45 Mikä ihmeen katsomuskasvatus? – Keskeiset käsitteet ja periaatteet

10.30 Tauko

10.45 Katsomuskasvatus päiväkodin arjessa

12.15 Lounas (omakustanteinen)

13.15 – 15.00 Työpajat

• Työpaja I Leikilliset oppimisympäristöt ja katsomuskasvatus

• Työpaja II Katsomuskasvatuksen ja pedagogiikan johtamisen kysymyksiä arjen työssä

• Työpaja III Sanoista tekoihin – Katsomuskasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen osana varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa 15.15 Tukea katsomuskasvatukseen – materiaaleja ja työvälineitä

15.45 Päätöskahvit

Paikkakunnat ja ajankohdat Oulu 5.11.2018 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Linnankatu 3 Kuopio 3.12.2018 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Hallituskatu 12-14 Tampere 14.01.2019 Seitsemäs taivas, Yliopistonkatu 60 A 7.krs Helsinki 21.1.2019 Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1 Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.seurakuntaopisto.fi/kasvuakatsomuksesta

Kouluttajina katsomuskasvatuksen asiantuntijat Päivi Aumala, Tiina Haapsalo, Silja Lamminmäki-Vartia ja Ilkka Tahvanainen.