Lasten kanssa arjessa katsomuskasvatuksessa

Kaipaatko tukea katsomuskasvatuksen toteuttamiseen arjen tilanteissa? Miten esimerkiksi käsitellä nimenantojuhlaa tai kastetta lapsiryhmässä? Tai miten huomioida eri kulttuuritaustat ruokailutilanteissa? 

Tältä sivulta saat toiminnallisia vinkkejä kulttuureihin tutustumista varten. Toiminnallisuutta täydentävät napakat tieto-osuudet. Osion loppuun on koottu kattavasti esittelyt lastenkirjoista, joissa käsitellään monikulttuurisuutta sekä katsomusten ja kulttuurien kohtaamista. 

Graafikko Pekka Rahkonen on tehnyt eri tilanteita havainnollistavat kuvat, jotka on mahdollista myös tulostaa kuvan alla olevasta linkistä. Käytä kuvia esimerkiksi keskustelun virikkeenä.

Toteutuksesta vastaavat  Tiina Haapsalo, Anne Huhta, Tiina Haaraoja, Sari Borgström ja Pirjo Ahtiala.

Nimenantojuhla

 

Lataa kuva

Jokaisella lapsella on oma nimensä ja nimenantojuhlia vietetään tavalla tai toisella eri kulttuureissa ja uskonnoissa.

Lasten kanssa:

Mikä on nimesi? Onko sinulla useampia nimiä?

Tiedätkö, mistä nimesi on peräisin?

Mitä nimesi tarkoittaa?

Jos saisit valita itse nimesi, mikä se olisi?

Tiedätkö, millaista juhlaa vietettiin sinun nimesi antamisen yhteydessä?

 

 

 

Toiminnalliset vinkit:

Järjestetään nimenanto- tai ristiäisleikkejä.

Pyydetään lasten vanhemmilta tietoa, miten heidän perheessään nimijuhlaa vietetään.  Lapset voivat tuoda omista juhlistaan kuvia.

Tietoa:

Kun muslimiperheen lapsi on noin viikon ikäinen, perhe järjestää juhlan. Isää antaa lapselle nimen. Nimi annetaan esivanhempien mukaan. Nimen mukana lapsi saa heidän hyviä piirteitään. Juhlassa lapsen hiukset leikataan ensimmäisen kerran.

Buddhalaisuudessa nimi on tärkeä. Nimen toivotaan suojelevan lasta. Vanhemmat pitävät yleensä juhlan. He antavat itse nimen tai pyytävät munkkia antamaan lapselle nimen. Munkki lukee Buddhan opetuksia ja laulaa pyhiä kirjoituksia lapsen suojelukseksi.

Hinduperheen lapselle järjestetään tilaisuus nimen antamista varten temppelissä tai kotona. Tähtien asento vaikuttaa lapsen nimen valintaan.

Pappi laulaa lapsen nimen ja sen tähden nimen jonka merkeissä lapsi on syntynyt.

Juutalaispojat ympärileikataan kahdeksan päivän vanhoina. Samassa tilaisuudessa lapsi saa nimen. Ympärileikkaus on merkki liitosta, joka on solmittu Jumalan kanssa. Juutalaistytöille voidaan antaa nimi jumalanpalveluksen yhteydessä. Lapsen isä lukee Tooraa ja siunaa rukouksella lasta ja hänen äitiään.

Kristityt järjestävät kastejuhlan. Pappi lukee Sanaa ja kastaa lapsen. Kaste liittää lapsen Jumalan perheeseen ja oman seurakunnan jäseneksi. Kastejuhlassa kaikki saavat kuulla lapsen nimen. Lapsi saa myös kummit. Ortodoksiperheessä lapselle annetaan nimi jonkun pyhän ihmisen mukaan. Tämä pyhä on lapsen taivaallinen esirukoilija.

Uskonnottomat vanhemmat voivat järjestää lapselle nimiäiset. Juhlaan kutsutaan sukulaisia ja ystäviä. Tilaisuudessa voidaan laulaa, pitää puheita ja ilmoittaa lapsen nimi. Tärkeintä on iloita yhdessä ja alkaa kutsua lasta nimeltä.

 

Hiekkalaatikolla

Lataa kuva

Lasten kanssa:

Mitä kuvassa tapahtuu? Annetaan lasten keksiä omaa tarinaa ja ideoida, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Miten lapset ymmärtävät toisiaan, kun he eivät puhu samaa kieltä?

Miten voi pyytää toista mukaan?

Miksi on tärkeää ottaa mukaan kaveriksi? Miltä sinusta tuntuisi jos ei oteta mukaan/otetaan mukaan?

 Toiminnallisia vinkkejä:

Kerätään lapsilta heidän lempileikkejään ja leikitään niitä viikon aikana.

Viikon lempileikit rakennetaan näkyväksi myös oppimisympäristöön.

Tehdään ryhmän oma leikkikirja!

 

 

 

Ruokailutilanne

Lataa kuva

 

Lasten kanssa:

 

Mitä kuvassa tapahtuu?

Mitä vihreäpukuinen lapsi ihmettelee? Miten hän syö?

Millainen tunnelma kuvassa on?

Millähän lapsi joka ihmettelee itse syö?

Miten teillä kotona syödään, onko teillä ruokapöytää? Syöttekö yhdessä?

 

 

 

Toiminnallisia vinkkejä

Tutustutaan eri kulttuurien ruokiin ja säädöksiin ruokailuista.

Otetaan esille mausteet joita haistellaan.

Harjoitellaan sormin ja puikoilla syömistä.

Harjoitellaan hyviä pöytätapoja sanomalla”hyvää ruokahalua” ja ”kiitos”.

Tehdään lasten kanssa yhdessä juhlakattaus, asetellaan servetit ja liinat.

Rakennetaan yhteinen juhlapöytä nyyttääriperiaatteella yhdessä perheiden kanssa.

Tietoa

Monilla uskonnoilla on säädöksiä siitä, mitä on lupa syödä ja mitä ei. Nämä säännöt ovat ruokasäädöksiä. Ruoka pitää myös valmistaa säädösten mukaisesti.

Juutalaisen ruokasäädökset on kirjoitettu heidän pyhiin kirjoituksiinsa Tooraan ja Talmudiin. Esimerkiksi sianliha ja veri eivät sovi ruuaksi. Eläimet, joiden lihaa saa syödä, teurastetaan säädösten mukaisella tavalla. Myös maito ja liha tulee pitää erillään.

Myös islamissa sianlihan ja veren syönti on kielletty. Eläimet teurastetaan määrätyllä tavalla. Alkoholi on kielletty. Säädökset perustuvat islamin pyhään kirjaan, Koraaniin, ja profeetta Muhammedin esimerkkiin.

Hindujen ruokailussa on monia puhtaussääntöjä. Hindut eivät syö lehmän lihaa. Lehmä on heille pyhä eläin. Se kuvaa kaiken hyvän antajaa ja kaikkien olentojen yhteistä alkua. Monet hindut syövät pelkästään kasviksia.

Paasto

Monissa uskonnoissa harjoitetaan paastoa. Kun ihminen paastoaa, hän luopuu vapaaehtoisesti esimerkiksi jostakin ruuasta tai huvituksesta. Paaston avulla keskitytään elämän tärkeisiin asioihin.

Kristityillä on kaksi pitkää paastonaikaa vuodessa. Toinen on ennen pääsiäistä ja toinen ennen joulua. Paastonaikana ajatellaan Jeesuksen elämää.

Juutalaisilla on vuodessa useita paastopäiviä. Silloin muistellaan Israelin kansan vaiheita. Suuri sovintopäivä Jom Kippur on tärkeä paastopäivä.

Hinduilla on useita erilaisia paastoja. Niiden aikana jätetään eri ruokalajeja syömättä. Esimerkiksi joskus kieltäydytään pavuista, joskus jyväruuista.

Monet buddhalaiset syövät vain kasvisruokaa joinakin tiettyinä aikoina. Buddhalaisuus opettaa, että kohtuus on hyvä asia.

Muslimien paastokuukausi on nimeltään ramadan. Se on islamin pyhä aika, jolloin profeetta Muhammed sai Jumalalta ilmoituksen. Ramadamin aikana terveet aikuiset ovat syömättä ja juomatta auringon noususta sen laskuun

 

Katsomukselliseen tilaan tutustuminen

 

Tilaan tutustuminen – sopii myös teemaksi vanhempain iltaan. Keskustellaan vanhempien kanssa siitä, miten suhtaudutaan lasten mahdollisuuteen tutustua erilaisiin katsomuksellisiin tiloihin.

Tätä osiota voidaan käyttää tilanteessa missä ollaan lähdössä tutustumaan johonkin katsomukselliseen tilaan!

Lataa kuva

Lasten kanssa:

Mitä ajattelet kuvassa tapahtuvan?

Mihin lapset ovat menossa? Annetaan lasten tehdä omaa kertomusta kuvasta. Voidaan käyttää sadutusta hyväksi.

Mitä siellä tapahtuu?

Mikä on itselle hyvä paikka/tila rauhoittua?

Miltä rakennus näyttäisi ulkopäin? Annetaan lasten kuvailla.

 

 

 

 

Toiminnallisia vinkkejä:

Missä tilassa/huoneessa/paikassa sinulla on turvallinen ja hyvä olla?

  • piirrä mieleisesi paikka.

Voidaan yhdessä rakentaa hyvä rauhoittumispaikka päiväkotiin ja pohtia, missä se olisi.

Tietoa

Moskeija on muslimien rukoushuone. Se on myös tärkeä kokoontumispaikka. Kaikissa moskeijoissa on rukoussyvennys eli mihrab. Se osoittaa Mekan suuntaan. Moskeijassa on myös saarnatuoli. Imaami pitää siellä perjantaisin saarnan. Moskeijassa ei ole tuoleja, vaan kauniita itämaisia mattoja. Pyhää tilaa kunnioitetaan riisumalla kengät pois. Muslimit suorittavat uskonnollisen peseytymisen. Naisille moskeijassa on oma paikka perällä. Moskeijassa ei ole kuvia ihmisistä eikä Jumalasta. Uskonto kieltää sen. Kuitenkin moskeija voi olla hyvin koristeellinen. Seiniin on sommiteltu siroja kuvioita ja kirjoitettu Koraanin lauseita.

Synagoga on juutalaisten rukoushuone. Siellä vietetään jumalanpalvelusta sapattina. Se on tärkeä kohtaamispaikka muulloinkin. Synagogan yhteydessä on monesti myös koulu. Jokaisessa synagoogassa on penkit, pyhä kaappi ja puhujan koroke. Jumalanpalveluksessa miehet istuvat salissa ja naiset synagoogan parvella. Kaappi on pyhä arkki, jossa säilytetään arvokasta Tooraa. Pyhää kirjakääröä luetaan sapattina.

Synagogassa ei ole kuvia Jumalasta. Uskonto kieltää sen. Synagogassa voi olla tunnuskuvia, kuten Daavidin tähti, seitsenhaaraisia kynttilänjalkoja ja Jumalan antamat lain taulut. Jumalanpaveluksessa juutalaismiehet peittävät päänsä pienellä lakilla, kipalla. Se kertoo nöyryydestä Jumalan edessä.

Ortodoksinen kirkko. Kristittyjen pyhä rakennus on kirkko. Ortodoksikirkot ovat hyvin koristeellisia. Rakennus kertoo rakkaudesta Jumalaan ja taivaan ihanuudesta. Jokaisella kuvalla ja koristeella on oma merkityksensä. Kirkkosalissa on paljon ikoneita. Ikonien tarkoitus on herättää ihmisessä rukouksen mieli. Kirkon etuosassa sijaitsee ikonstaasi. Se on suuri kuvaseinä. Ikonit ovat seinällä tietyssä järjestyksessä. Ikonostaasi yhdistää kirkkosalia ja ikonostaasin takana olevaa alttaria. Alttari kuvaa Jumalan valtakuntaa, jonne ikonostaasin pyhät ihmiset näyttävät tietä. Ikonstaasin keskellä on pyhä portti. Papit kulkevat portista kirkkosaliin ja alttarille. Alttari on kirkon pyhin paikka. Pääalattrin äären menevät vain papit. Kirkkosalissa ei ole penkkejä vaan vain joitakin tuoleja. Ihmiset voivat liikkua salissa. He sytyttävät tuohuksia kynttelikköihin ja vainajien muistopöydälle. Tuohuksen liekki kuvaa palavaa rukousta. Ortodoksikirkossa ei ole urkuja. Kuoro ja kirkkokansa laulavat veisuja ja rukouksia.

Luterilaisessa kirkossa alttari näkyy suoraan ovelta. Kristillisen kirkkorakennuksen sydän on alun perin ollut alttari. Alttari kuvaa sitä että Jumala on läsnä. Alttarilla rukoillaan ja sen ääressä nautitaan ehtoollista. Alttarille tullaan siunattavaksi. Alttari verhotaan alttarivaatteella. Sen väri vaihtuu kirkkovuoden mukaan. Alttarin päällä on risti, kynttilöitä ja kukkia. Risti kertoo, että Jeesus sovitti synnit ja voitti kuoleman. Kynttilän liekki kuvaa rukousta, yhteyttä ja valoa. Kukat ilmaisevat, että elämä on kaunis, mutta kuihtuva. Useimmissa kirkoissa on alttarin yläpuolella taulu, joka kuvaa jotain Jeesuksen elämän vaihetta. Kirkon etuosassa sijaitsee kastemalja. Etuosassa on myös lukupulpetti ja saarnatuoli. Niihin asetutaan lukemaan ja selittämään Jumalan sanaa. Luterilaisessa kirkossa jumalanpalveluksessa urut säestävät laulua.

 

Kirjavinkkejä  kielien, kulttuurien ja katsomusten käsittelyyn

 

Lasten oma vuosikirja

Tekijä: Tuula Korolainen; Riitta Tulust; Maija Hurme (kuv.)
Kustantaja: Lasten Keskus Oy, 2014

Miksi lippu liehuu tänään? Kuka keksi äitienpäivän? Miksi pääsiäisenä syödään munia ja Runebergin päivänä torttua? Onko venäläisillä joulupukkia? Ja mikä ihme on hanukka? Lasten oma vuosikirja esittelee kuukausittain vuoden juhla-, liputus- ja merkkipäivät taustoineen ja tapoineen. Mukana ovat kalenteriin merkittyjen päivien lisäksi suurimpien vähemmistöjemme ja maahanmuuttajaryhmiemme juhlat, kuten svenska dagen, saamelaisten kansallispäivä, venäläinen ja kiinalainen uuden vuoden juhla, muslimien id al-fi tr -juhla jne. Lisäksi mukaan on valittu sellaisia teemapäiviä, jotka kiinnostavat lapsia, kuten maailman eläinten päivä ja kansainvälinen nallepäivä. Kirja tarjoaa lapsentajuisesti päiviin liittyvää tietoa, jota höystetään saduilla, kertomuksilla, runoilla, herkkuresepteillä ja askarteluvihjeillä. Kirjassa on nelivärikuvitus.

 

 

 

Lasten oma lauluvuosi & cd

Tekijä: Hannele Soljander-Halme (toim.)

Kustantaja: Lasten Keskus Oy, 2016

Mikä olisi hauska vappulaulu? Entä onko Minna Canthista laulua? Mikä on Purim-juhla ja millaisia lauluja silloin lauletaan? Mitä voi laulaa kansallisena veteraanipäivänä? Entä maailman käsienpesupäivänä? Vuodenkierrossa on monia erilaisia juhlia, ja musiikki on aina ollut juhlien olennainen elementti. Lasten oma vuosikirja esitteli vuoden juhla-, liputus- ja merkkipäivät. Lasten oma lauluvuosi tarjoaa puolestaan jokaiseen vuosikirjassa esiteltyyn päivään perinteisiä tai uusia lauluja yhdessä laulettavaksi. Laulujen säestys on merkitty helpoin sointumerkein. Lasten oman lauluvuoden avulla pääsee myös tutustumaan eri kulttuurien perinteisiin. Kirjassa on 94 laulua, joista yli 30 on uusia ja ennen julkaisemattomia. Kirjan mukana on CD-levy ja MP3-latauskoodit. Äänitteessä on kaikki kirjan uudet laulut. Laulut voidaan harjoitella ja laulaa yhdessä äänitteen säestyksellä.

 

 

 

 

Petra-kuvakirjat

Tekijä: Halttunen, Eevamaria
Kustantaja: Dramaforum

Kirjat on suunnattu 5-8-vuotiaille.

Petra on reipas ekaluokkalainen, joka seikkailee tässä sarjan toisessa osassa Jordanian Petran kaupungissa. Hän osallistuu muslimien aqiqa-juhlaan, jota vietetään seitsemän päivää pikkuveljen syntymän jälkeen. Kirja tutustuttaa lapset eri kulttuureihin ja antaa mahdollisuuden pohtia uskontojen erilaisuutta.

 

 

Sarjan kolmannessa osassa Petra seikkailee Sri Lankassa tutustuen munkkioppilas Dharsanaan. Yhdessä he opettelevat mielenrauhaa ja pelastavat pienen elefantin.

 

 

 

 

 

Tässä kirjassa Petra  pääsee seikkailemaan Senegaliin luonnonuskontojen pariin. Matkallaan hän ottaa osaa paikallisiin hautajaisiin ja saa uuden ystävän. Kirjan kautta eri kulttuuri tulee tutuksi lapselle ja samalla syntyy mahdollisuus pohtia uskontojen eroavaisuuksia.

 

 

 

 

 

Neljännessä Petra-kirjassa Petra seikkailee Lapissa auttaen Niklasta etsimään kesken kihlajaistensa kadonnutta isosiskoaan. Samalla Petra kokee Lapin taikaa ja oppii miten revontulet syntyvät. Petra-kirjat tutustuttavat lapset eri kulttuureihin ja antavat mahdollisuuden pohtia uskontojen eroavaisuuksa. Kirja julkaistaan myös venäjäksi ja englanniksi.

 

 

 

 

 

Atte ja Anna -meidän ja muiden uskonnot

Tekijä: Tytti Issakainen
Kustantaja: Lasten Keskus Oy, 2010

Aten luokkatoveri Mahmud ei syö sianlihaa, Pjotr paastoaa ennen pääsiäistä ja Linda ei vietä itsenäisyyspäivää. Yhdessä koko luokka tutustuu eri uskontoihin ja niihin liittyviin tapoihin. Meidän ja muiden uskonnot kertoo maailmanuskonnoista seuraamalla Aten luokan elämää syksystä kevääseen. Lisäksi kirjassa on kattava tieto-osuus. Kirja johdattaa erilaisten uskontojen maailmaan lapsentajuisesti ja yhteisymmärrystä lisäten. Kirja sopii luettavaksi niin päiväkodeissa, alaluokilla, kodeissa ja kerhoissa. Pekka Rahkosen elävästi kuvittama kirja jatkaa Atte ja Anna -sarjaa laajempana ja kovakantisena.

 

 

 

Mennään jo naapuriin

Tekijä: Riina Katajavuori; Salla Savolainen (kuv.)
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Tammi, 2017

Slogan: Kansainvälisyyskasvatusta kaikenikäisille. Kahdeksanvuotias helsinkiläistyttö Vellamo lähtee rimpauttelemaan ovikelloja pitkin pääkaupunkiseutua ja tutustuu reissuillaan uusiin ystäviin. Tervetuloa monikulttuuriseen Suomeen! Amerikkalaisessa kiekkoilijaperheessä Vantaalla odotetaan kiitospäivää ja joulupukkia ja käydään isän peleissä kannustamassa. Kiekkokauden päätyttyä mennään kesäksi toiseen kotiin Michiganiin. Ghanalaisperheen isä on heimokuningas. Esikoispojan mielestä ruotsi ja matikka ovat kouluaineista helpoimmat .Kreikkalais-brasilialaisessa perheessä perheenjäsenet puhuvat toisilleen sikin sokin neljää eri kieltä. Yhdessä asiassa ollaan kuitenkin jämptejä: koiralle puhutaan vain portugalia. Yksivuotias Vasili ymmärtää kaikkia kieliä. Tärkeimmät niistä ovat hymy, nauru, leikki ja syli. Syyriasta tullut 7-vuotias Adam tietää, että ihmiset ovat tärkeämpiä kuin tavarat. Kuvittaja Salla Savolainen, kirjailija Riina Katajavuori ja 8-vuotias Vellamo kiersivät parissa kymmenessä lapsiperheessä pääkaupunkiseudulla. Salla Savolainen piirsi kodeista ja niiden asukkaista paikan päällä kuvan ja Riina Katajavuori jututti perheenjäseniä. Perheiden vanhemmat ovat alkujaan muualta saapuneita, mutta heistä on tullut osa suomalaista yhteiskuntaa. Kodeista avautuu uusi makujen, kielten ja kulttuurien maailma, jossa moni asia on silti ihan tuttua. Ujostellaan, leikitään, nauretaan, syödään – niin kuin kaikissa lapsiperheissä. Mennään jo naapuriin on itsenäinen jatko-osa Katajavuoren ja Savolaisen rakastetulle kuvakirjalle Mennään jo kotiin (Tammi 2007), jossa kurkistettiin suomalaisiin koteihin. Kirja käännettiin myös saksaksi. Nyt tekijät ovat halunneet esitellä monikulttuurista Suomea, pääkaupunkia ja sen lapsia, joilla on kulttuurista pääomaa ja perimää monesta eri ilmansuunnasta.

Materiaalia ”Mennään jo naapuriin” näyttelystä Moniku-kansiossamme:

H:\Katsomuskasvatus\Mennään jo naapuriin

Meidän maailmamme

Tekijä: Moira Butterfield; Harriet Lynas; Peikko Pitkänen (suom.)
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2019

Tutustu lasten elämään ympäri maailmaa! Hauska ja runsas kirja esittelee eri kulttuurien lasten arkea ja juhlaa. Jambo! Kia ora! Ni hao! Hallo! Marhaba! Namaste! Olemme erilaisia, mutta samanlaisia. Tervetuloa matkalle maapallon ympäri! Millaisia koteja, kouluja, lemmikkejä, leikkejä, juomia ja ruokia maailmassa on? Millaisia soittimia, aamiaisia, juhlavaatteita, etunimiä ja riemuhuutoja? Miten syntymäpäivää juhlitaan eri maissa? Mitä kissa sanoo japaniksi? Mitä Sri Lankassa tehdään, kun hammas irtoaa? Millä kaikilla eri tavoin koulumatkan voi kulkea?

 

 

Onni-poika saa uuden ystävän

Tekijä: Sanna Pelliccioni
Kustantaja: Minerva Kustannus Oy, 2012

Onnin naapuriin muuttaa Onnin ikäinen iranilaispoika Aram, joka ei osaa suomea. Onni ja Olavi leipovat pullaa ja vievät maistiaisia uusille naapureille. Seuraavana iltana ovikello soi. Aram tuo maistiaisiksi riisivanukasta. Pojat huomaavat, että yhdessä voi leikkiä, vaikka ei yhteistä kieltä aluksi olekaan.Onnia ihmetyttävät jotkin Aramin kodin tavat ja Aram puolestaan kummastelee joitakin Onnin perheen tapoja. Erään juhlapäivän lähestyessä pojat kuitenkin huomaavat, että molemmissa perheissä valmisteellaan samoja ruokia ja tehdään samanlaisia koristeita. Taloyhtiön talkoissa Aramin siskokin löytää ystävän, Aramin äidille löytyy suomen kielen opettaja, ja pihapiirissä alkaa hurja reseptien vaihto.2-6-vuotiailleSanna Pelliccioni on helsinkiläinen biologi, graafikko ja kuvittaja. Aiemmin Onni-sarjassa ovat ilmestyneet: Onni-pojan puuhakas päivä, Onni-pojan mahtava matka, Onni-pojan kierrätyskirja, Onni-pojasta tulee isoveli, Onni-poika menee päiväkotiin sekä Onni-poika ja hirveä hirviö.

 

Meidän piti lähteä

Tämä sanaton kuvakirja kertoo erään perheen tarinan: ensin kaikki on hyvin, mutta sitten alkaa sota, ja heidän on lähdettävä pakoon. Pitkän matkan jälkeen perhe saa uuden kodin. Sanattomilla kuvakirjoilla on pitkät perinteet, ja niiden merkitys kasvaa monikulttuurisuuden myötä. Lapsi voi itse tai yhdessä aikuisen kanssa luoda kuvien ympärille tarinan oman kokemusmaailmansa pohjalta. Maahanmuuttajalapsi ei tunne itseään ulkopuoliseksi vieraan tekstin vuoksi vaan pystyy lukemaan kirjaa tasavertaisesti kaikkien kanssa, ja toisaalta kuka tahansa pääsee eläytymään siihen, miltä tuntuu lähteä pois omasta kodista.

 

 

 

Orkesteri karkuteillä

Tekijä: Chloé Perarnau; Leena Virtanen (suom.)
Kustantaja: Etana Editions Oy, 2019

Konsertti on tulossa, mutta orkesterin jäsenet ovat hävinneet kuin tuhka tuuleen. Ei hätää, sillä näyttää nimittäin siltä, että soittajat ovat vain lomailemassa. Onneksi kapellimestari on saanut vihjeeksi postikortteja eri kohteista. Seuraamalla korttien vihjeitä lukijan on etsittävä muun muassa viulistia Tokiosta, harpunsoittajaa Portosta ja trumpetisteja Rio de Janeirosta. Isoformaattinen kirja (35 x 27 cm) tutustuttaa lukijan oivalla tavalla eri kaupunkeihin ja soittimiin.

 

 

Meidän ja muiden perheet

                                 

Tekijä: Mary Hoffman; Ros Asquith
Kustantaja: Lasten Keskus Oy, 2010

Perheitä on monenlaisia: on suuria, pieniä, onnellisia, murheellisia, rikkaita ja köyhiä perheitä. Joillakin on paljon veljiä ja siskoja, setiä ja tätejä, mutta joillakin on tosi pienet perheet, kaksikin ihmistä voi olla perhe. Meidän ja muiden perheet -kirjassa kerrotaan, kuinka erilaisia perheet voivat olla ja kuinka erilaisia koteja, työpaikkoja, kouluja, tapoja, tunteita ja harrastuksia perheillä on. Yksityiskohtainen ja runsas kuvitus innostaa lapsia kertomaan omista perheistään ja pohtimaan erilaisuuden tuomia rikkauksia.

 

 

 

Meidän ja muiden ystävät

Tekijä: Mary Hoffman; Ros Asquith (kuv.); Maisa Tonteri (suom.)
Kustantaja: Lasten Keskus Oy, 2018

Millaisia ystäviä sinulla on? Ystävä voi olla samanlainen kuin sinä tai ihan erilainen. Ystävä voi olla joku, jota et ole ikinä tavannut kasvotusten. Sinulla voi olla yksi huippuystävä tai kaveriporukka. Ystävä voi olla eläin tai lelu. Tai ehkä sinulla on ikioma mielikuvitusystävä! Tämä kirja kertoo ystävyydestä sekä siitä, miten voi saada ystävän ja mitä tehdä, jos riitaantuu ystävän kanssa. Ystävyys on ihan parasta ja voi kestää läpi elämän! Mary Hoffman on brittiläinen kirjailija, joka on kirjoittanut yli 80 lasten- ja nuortenkirjaa. Ros Asquith on sarjakuvataiteilija ja kirjailija, jonka humoristinen ja sarjakuvamainen kuvitus tekee haastavistakin teemoista helposti lähestyttäviä.

 

 

 

Meidän ja muiden elämä

Ihminen on kiehtova otus. Hän aloittaa elämänsä pienenä pisteenä, syntyy, kasvaa, muuttuu vauvasta lapseksi, sitten nuoreksi ja aikuiseksi ja lopulta vanhukseksi. Jokainen ikäkausi tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia.Kirja käy läpi ihmiselämän kaikki vaiheet. Oivaltavien tekstien ja teemoitettujen aukeamien myötä pieni lukija eläytyy ihmisen eri ikäkausiin ja oppii lisää myös itsestään. Millainen olit pienenä? Mitä haluat tehdä suurena? Yksityiskohtainen ja humoristinen kuvitus lisää tutkimusmatkan hauskuutta.

 

 

 

 

 Suomen lasten Suomi

Tekijä: Kirsti Manninen; Carlos da Cruz
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2016

Lähde kaikkien aikojen kiertomatkalle! Mikä tekee Suomesta Suomen? Millaisia me suomalaiset olemme? Mistä kaikkialta tulemme? Katsele tuhansien järvien maata ulkosuomalaisen nuoren silmin! Jokaisen maakunnan ominaispiirteissä ja perinteissä riittää ihmeteltävää. Tutuiksi tulevat myös vähemmistöt, kuten tataarit, romanit ja somalit. Suomalaisuuden juuria ja nykyisyyttä tarkastellaan kiinnostavasti historian merkkipaalujen, tieteen ja taiteen huippujen sekä urheilusaavutusten valossa. Populaarikulttuuriakaan ei unohdeta. Runsas tietoaines ja valloittavat kuvat kulkevat sulavasti rinta rinnan. Puhekuplien hauskoista repliikeistä saa tuntumaa suomen kielen murteisiin.

 

Talo kulman takana

Tekijä: Jenni Erkintalo; Réka Király
Kustantaja: Etana Editions Oy, 2016

Talo kulman takana -kirjassa tutustutaan kerrostalon eri asukkaisiin, kun Eppu-niminen lapsi muuttaa taloon. Lapsen näkökulmasta tarkasteltuna jokaisen oven takana asuu ainutlaatuinen naapuri, jolla on oma ihmeellinen maailmansa. Kirja kertoo erilaisuuden hyväksymisestä, rohkeudesta sekä aktivoi lasta miettimään omaa elinympäristöään.Talossa asuvat kuudennessa kerroksessa Kielo ja Kuutti von Luomu. Viidennessä kerroksessa asuvat isä Kilo Metri, äiti Sentti Metri ja vauva Milli Metri. Neljännessä kerroksessa asuu herra Mörö Kölli Maanantai-koiransa kanssa. Kolmannessa kerroksessa asuvat kaksossisarukset Aamu ja Ilta Rusko. Toisessa kerroksessa asuu Do-perhe, jossa ovat äiti ja isä Do sekä lapset Re, Mi, Fa, So, La, Ti. Ja ensimmäisessä kerroksesa asuu isoäiti Edna Virta-Berg.

 

 

Avain hukassa

Tekijä: Sanna Mander
Kustantaja: Kustantamo S&S, 2017

Tässä riemukkaassa kuvakirjassa tutustutaan erään kerrostalon värikkääseen elämään. Rennosti riimitelty tarina johdattaa etsimään kotiavainta, mutta mistä asunnosta se löytyy? Jokainen aukeama esittelee uuden kodin ja sen moninaiset asukkaat: neljännessä kerroksessa majailee siamilainen kaksospari Aila ja Mari, kolmannessa kerroksessa Lotta puhaltaa hiuksia puumana kiharrin kuumana, asuupa talossa myös keräilijäkummitus, joka tarvitsisi apua sotkuisen kotinsa siivoamisessa. Vintillä laatikoiden ja vanhojen talviturkisten seassa pyörii joka ilta lumottu karuselli. Vaan mistä löytyy avain? SANNA MANDERIN boheemi kuvitus imee mukaansa kaikenikäiset, ja avainta etsiessä naapuruston arjesta paljastuu yllättäviäkin yksityiskohtia.

 

 

 

Xing ja superkaverit

 Xing Annikki Tähtinen on syntynyt Kiinassa, mutta hän muutti jo ihan pienenä Suomeen uusien vanhempiensa luokse. Kaikesta siitä kerrotaan kirjassa Pikku Xing.

Kerran kun Xing-tyttö leikkii pihakavereittensa kanssa, hän huomaa, että kaikilla on jokin hieno erityiskyky: hän itse näkee niin hyvin, että löytää kadonneet marmorikuulatkin. Isabellalla taas on superkorvat, hän on hyvä kuuntelemaan kuubalaisia rytmejä ja tanssimaan. Ali on supernenä, heillä käytetään paljon mausteita. Alilla on ikioma maustelaulukin: ”Kumina. Kaneli. Chili. Kardemumma. Muskotti. Korianteri.” Miska sen sijaan on supersuu, hän erottaa hedelmäkarkkien maut vaikka silmät kiinni. Mutta missä Anna voisi olla hyvä? Sekin keksitään, ja kaikki superlapset kokoontuvat mielissään Isabellan kotiin kuuntelemaan rytmikästä musiikkia ja pelaamaan Afrikan tähteä. Illalla sänkyyn päästyään Xing kertoo isälle, että hän on oppinut monta uutta asiaa ystävistään. Että Isabellan isä on kotoisin aurinkoiselta saarelta, että Alin vanhemmat ovat tulleet Afrikan sarvesta, että Miska puhuu äitinsä kanssa venäjää, ja että Annan isä on syntynyt Nakkilassa ja äiti Karkkilassa.

 

 

Sängynaluskansa Kiinan muuri

Tekijä: Ella Brigatti
Kustantaja: Kulttuurikioski osk,  2017

Sängyn alle tuodaan outo paketti, johon kätkeytyy kutsu. Hetkeäkään epäröimättä vilkut päättävät lähteä matkaan, sillä kukapa ei lähtisi toiselle puolelle maapalloa kuuta tuijottamaan! Kiinan muuri on Sängynaluskansa-kirjasarjan neljäs teos. Pienet lukijat pääsevät satukansan matkassa tutustumaan kiinalaiseen kulttuuriin. Kirja kuvat ovat värikkäät, ja juoni tulvii riemastuttavia käänteitä edellisten kirjojen tapaan

 

 

 

 

Päiväkoti Heippakamu-sarja Rebekan rapupäivä

Tekijä: Veera Salmi; Elina Warsta (kuv.)
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Otava, 2016

Mutaleikkejä ja mummotirsat – kuvakirja päiväkodin värikkäästä arjesta. Heippakamun päiväkoti on ihan paras! Paha mieli tarttuu Rebekan matkaan jo aamulla, kun hän kiirehtii isän kanssa päiväkotiin. Eikä se lähde, vaikka siivooja-Siv yrittää imuroida sen pölynimuriin. Mutta saksi-rapujen naksuttelu, mutaleikit kavereiden kanssa ja mummotirsat kesken päivän karkottavat pahaa mieltä. Ja onneksi mukana on oma unikaveri Pilvi, jonka puksu-paksu-pieru-poksu-hassuttelut naurattavat takuuvarmasti. Heippakamun päiväkoti on ihan paras!

 

 

 

 Pablo ja heiluvat hampaat

Tekijä: Veera Salmi; Elina Warsta (kuv.)
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Otava,  2017

Luurankopipareita ja pihaleikkejä. Kuvakirja päiväkodin värikkäästä arjesta. Pablo on viisi niin kuin Albert ja hänellä heiluu hammas, samoin kuin Rebekalla, mutta hän ei pidä meteliä itsestään. Pablon mielestä päivän paras hetki on, kun muut on haettu ja piha on tyhjä ja hiljainen. Silloin on Pablon ja luuranko-Lopezin vuoro. Lopezista kasvaa ihan megalojättipottisuuri ja he laskevat mäkeä ja tekevät karatea ja kiipeilevät.Veera Salmi (s. 1976) on Helsingissä asuva lastentarhanopettaja. Hän on julkaissut lastenkirjoja Puluboista ja Ponista ja pasilalaisesta Maurista. Elina Warsta (s. 1979) on valmistunut Lahden Muotoiluinstituutista graafiseksi suunnittelijaksi ja hän on tehnyt freelance-graafikon töitä.

 

 

Isabella ja tuikkiva tyttö

Tekijä: Veera Salmi; Elina Warsta
Kustantaja: Kustannusosakeyhtiö Otava
Vuosi: 2018

Kimalletta ja uusia kavereita! Kuvakirja päiväkodin värikkäästä arjesta.Päiväkotiin tulee uusi tyttö, Stella, jolla on tuikkivat silmät ja silmälasit ja joka osaa laskea englanniksi. Ensin Isabella vähän ihmettelee uutta tyttöä, mutta sitten tytöt löytävät toisensa – he ovat Stella ja Isabella ja rakastavat molemmat kimalletta.

 

 

 

 

12 päivää maailmalla

Tekijä: Tittamari Marttinen; Emmi Jormalainen (kuv.)
Kustantaja: Kirjapaja
Vuosi: 2013

Tämä iloisesti kuvitettu kirja kertoo, millaista on maailman lasten arki ja juhla. Ranskalaispoika lähtee luokkaretkelle ja tutustuu avaruuden salaisuuksiin. Espanjalaislapset viettävät siestaa leikkimällä varjojen kanssa. Laosin lapset löytävät kameran, ja norjalainen poika pääsee isän kanssa katkaraputehtaalle. Mutta millaista on syyrialaistytön arki, kun kotoa täytyy paeta sodan takia? Mitä lapset leikkivät meren rannalla Keniassa? Ja entäs kun chileläistyttö pääsee kauan odotettuun karnevaalikulkueeseen mutta huomaakin maanjäristyksen alkavan? Lasten päivät ovat täynnä leikkejä, vauhtia, joskus huolia ja suruja, mutta usein myös iloisia yllätyksiä. Lapset ovat lapsia kaikkialla maailmassa!

 

 Kun kuu nauroi

Tekijä: Milena Parland; Alexander Reichstein (kuv.); Susanna Hirvikorpi (suom.)
Kustantaja: Schildts & Söderströms
Vuosi: 2015

»Olipa kerran kuningas, joka asui autioilla seuduilla…»Istuin kauan penkillä ja kuuntelin. Jasmiininkukat tuoksuivat ympärillämme, ja yö oli valoisa. Poika istui vieressäni, ja omena hohti hänen kädessään. Ymmärsin, että kaupungin uudet asukkaat olivat tuoneet mukanaan satuja kaukaisista maista ja aloin myöhemmin etsiä niitä yhä lisää. Jokainen tietää sadun ketusta ja pihlajanmarjoista. Mutta kuinka moni tuntee julman lohikäärmekuninkaan tai legendan Hodjasta ja hänen aasistaan? Millainen olikaan ylpeän Brynhildin kauhea kohtalo keskiaikaisessa Nibelungein laulussa ?Milena Parland on koonnut yhteen viisitoista kansansatua ympäri maailmaa. Yhteistä saduille ovat viihdyttävät, jännittävät, joskus hurjatkin käänteet. Tarinoiden ympärille on punottu maagista realismia hipova kehyskertomus, jossa kertoja metsästää satuja ympäri Helsinkiä. Kirjan värikäs kieli innostaa lukemaan ääneen, ja sadut sopivat kaikenikäisille, olit sitten 8­tai 80­vuotias.

 

 

Nuket ilman rajoja

Tekijä: Johansson, Jan-Henrik
Kustantaja: Books on Demand
Vuosi: 2014

NUKET ILMAN RAJOJA on satukirja, joka on tarkoitettu 6-12-vuotiaille lapsille. Sadut pyrkivät luomaan uteliaisuutta ja kiinnostusta vieraita kulttuureja kohtaan ja siten edistämään suvaitsevaisuutta ja vahvistamaan lapsen kykyä kohtamaan erilaisuutta globalisoituvassa maailmassa. Kirjan sadut perustuvat eri maista tulleiden maahanmuuttajien haastatteluihin. Maahanmuuttajat esittelivät nukkeja kotimaistaan ja kertoivat kokemuksistaan. Kirjailija muokkasi kertomukset mielikuvituksellisiksi saduiksi. Kirjassa satujen kertojia ovat maahanmuuttajien nuket. Perinteisten kansansatujen sijaan tämän kirjan satujen taustalla ovat nykymaailman haasteet. Sadut kertovat sadun muodossa maastamuuton välttämättömyydestä, paremman elämän toivosta ja kaipuusta vanhaan kotimaahan muuton jälkeen. Kirja on jaettu viiteen lukuun, joiden teemat ovat: ilmastonmuutos, kansainvälinen koulutus, kulttuuri ja identiteetti, turvallisuuden tarve ja rajaton maailma. Jokaisen luvun sadut käsittelevät eri tavoilla luvun teemaa. Kirjan satujen autentisuuden tunteen välittämiseksi kirjan kaikki kuvitukset ovat valokuvia maahanmuuttajien nukeista. Jokaisen sadun taustalla on maahanmuuttajan henkilökohtainen kokemus. Autentisuuden lisäämiseksi on jokaisen suomenkielisen sadun jälkeen lisätty myös satu kerrottuna nuken omalla äidinkielellä. Esim koululuokassa tai naapuristossa saattaa olla toinen lapsi tai aikuinen, joka osaa tämän kielen ja saattaa haluta lukea sadun äidinkielellään. Jokaisen sadun jälkeen löytyy myös kappale otsikoituna ?Lue lisää?. Siinä selitetään sadussa käytettyjä kulttuurisidonnaisia erikoistermejä. Siinä luetellaan myös linkkeja internettiin, jossa kerrotaan enemmän sadun taustalla olevista globaaleista haasteista tai muutosprosesseista. Linkit on tarkoitettu lasten vanhemmille tai opettajalle ja tämän aineiston toivotaan tarjoavan lisää materiaalia lapsen ja lukijan väliselle keskustelulle. Sadun lopuksi kehoitetaan lasta itse kommentoimaan sadun tapahtumia ja ehkä itse ets

Suuri perhekirja

Tekijä: Stéphanie Ledu; Stéphane Frattini
Kustantaja: Sanoma Pro Oy
Vuosi: 2009Perheet rakastavat, riitelevät, ikävöivät, kasvavat ja joskus hajoavatkin. Suuri perhekirja esittelee perheitä meiltä ja muualta, nyky- ja entisajoilta. Perheitä on monenmoisia – pieniä, suuria, uusia ja kirjavia. Omat juuret ja niiden ymmärtäminen on perusta koko elämälle. Oppi&ilon Suuressa perhekirjassa on mukana itse täydennettävä sukujuliste. Matka perheiden ytimeen on hauska ja jännittävä!

 

 

 

Eläinten sanakirja

Tekijä: Lila Prap
Kustantaja: Sanoma Pro Oy
Vuosi: 2008

Hauska kirja eläinten ääntelystä eri kielillä.

 

 

 

 

Kasvattajille tietoa:

Varhaiskasvatus katsomusten keskellä

Tekijä: Tiina Haapsalo (toim.); Heljä Petäjä (toim.); Päivi Vuorelma-Glad (toim.); Mirva Sunden (toim.); Hanna Pulkkinen (toim.)
Kustantaja: Lasten Keskus Oy Vuosi: 2017

Monipuolinen käsikirja avaa katsomuskasvatuksen merkitystä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017:n pohjalta. Katsomuskasvatusta tarkastellaan vuorovaikutuksen ja oppivan yhteisön toimintakulttuurin näkökulmasta. Kirja tarjoaa useita näkökulmia lapsen kokonaisvaltaisen kasvun edistämiseen sekä varhaiskasvattajan ammatillisen identiteetin ja osaamisen vahvistamiseen. Kasvattajaa myös haastetaan tulemaan tietoiseksi oman toimintansa taustalla vaikuttavasta arvopohjasta ja arvioimaan sitä ammatillisesti.Kirja koostuu alan asiantuntijoiden artikkeleista ja palvelee niin varhaiskasvatuksen ammattilaisia kuin alalle opiskelevia. Kirjan toimituskunta ja kirjoittajakaarti koostuvat varhaiskasvatuksen keskeisistä asiantuntijoista sekä kirkon että yhteiskunnan puolelta.

 

Adventista Ramadaniin -uskonnolliset juhlat Suomessa

Tekijä: Tuija Pyhäranta; Joona Raudaskoski; Olli Seppälä
Kustantaja: Kirjapaja
Vuosi: 2016

Tiedätkö, mikä on diwali tai ridvan, entä kekri? Moni suomalainen saattaa tänäänkin viettää juhlapäivää, josta et ole kuullutkaan.Adventista ramadaniin esittelee uskontojen keskeisiä juhlapäiviä ja niihin liittyviä perinteitä. Mukana on 60 juhlaa, joita lähestytään Suomessa toimivien uskonnollisten yhteisöjen tapoja ja käytänteitä painottaen. Lyhyissä artikkeleissa avataan juhlien keskeisiä sisältöjä sekä tieto- että haastattelulähteisiin nojaten. Näin mukana tuoksuu ja maistuu eletty elämä. Kristittyjen kirkkovuoden lisäksi tutustutaan kuu- ja pyhismyskalentereihin, paastonaikoihin sekä luomiseen ja pyhiin teksteihin liittyviin juhliin. Hindujen holista kuljetaan shintolaisten hanamiin ja kristittyjen helatorstaihin. Teos toimii paitsi käsikirjana ja oppaana kulttuurien moninaisuuteen myös inspiraation lähteenä ottaa selvää, miten ehkä juuri tänään juhlitaan.

 

Uskonto lapsuuden kulttuureissa

Tekijä: Martin Ubani ; Saila Poulter ; Arto Kallioniemi (toim.)
Kustantaja: Kirjapaja
Vuosi: 2015

Uskonto lapsuuden kulttuureissa -teos kokoaa yhteen ajankohtaisia puheenvuoroja uskontokasvatuksesta osana varhaiskasvatusta. Teos tarkastelee uskontokasvatusta monipuolisesti yhteisöllisyyden, kulttuurin ja oppimisen näkökulmista. Kirja tarjoaa tutkittua tietoa varhaiskasvatuksen parissa toimiville päättäjille, kasvattajille ja tutkijoille.Artikkelit perustuvat lokakuussa 2014 järjestetyn viidennen uskontokasvatuksen symposiumin esitelmiin.Valittujen esitelmänpitäjien lisäksi kirjaan on pyydetty muiden asiantuntijoiden kirjoituksia aihepiiristä. Toimittajien lisäksi kirjoittajajoukkoon kuuluvat mm. professori Kristiina Kumpulainen, professori Henrik Simojoki sekä dosentti Marjatta Kalliala.

 

 

 

 Kaiken maailman juhlat

Tekijä: Kotka Riika
Kustantaja: Kustannus Oy Pieni Karhu
Vuosi: 2007

Kirjassa kerrotaan erilaisista juhlista, joita vietetään eri puolilla maailmaa. Esillä on muun muassa erilaisia joulunviettotapoja kuten meksikolainen Posadan ja meidän oma joulumme, intialainen valonjuhla Diwali. Kirjassa on runsaasti juhliin liittyviä leikkejä ja askarteluvihjeitä teko-ohjeineen.. Loppuun on koottu kalenteri juhlista.Kirja soveltuu kouluihin, päiväkoteihin sekä kotona askarteluun.Riika Kotka on ala-asteen opettaja. Häneltä on ilmestynyt aiemmin kirja Onnistuneet lasten juhlat.

 

 

 

Lattiakuvat katsomuskasvatuksessa ja opetuksessa

Tekijä: Kaisa Aitalahti; Raili Keränen-Panstu; Aulikki Mäkinen; Riikka Reina
Kustantaja: Lasten Keskus Oy
Vuosi: 2017

Lattiakuvat on pedagoginen menetelmä, jossa kertomusten, symbolien ja kokonaisvaltaisen työskentelyn kautta etsitään elämään merkitystä. Menetelmässä hyödynnetään kaikkia aisteja, liikettä, musiikkia, visuaalista ilmaisua ja kerrontaa. Kertomuksen edetessä lattialle muodostuu juuri tämän ryhmän prosessin kuva. Neljäs lattiakuvakirja avaa menetelmän mahdollisuudet erityisesti päiväkodin katsomuskasvatuksessa ja alakoulun katsomusaineiden opetuksessa. Mukana on 18 käyttövalmista kertomusta, jotka keskittyvät elämäntaitoon ja etiikkaan sekä vuoden juhliin. Raamatunkertomusten lisäksi mukana on islamista ja buddhalaisuudesta ponnistavat kertomukset. Raili Keränen-Pantsu, Kaisa Aitlahti ja Riikka Reina ovat kokeneita koulutuskeskus Agricolan kouluttajia ja pedagogeja. Männistön seurakunnan kirkkoherra Aulikki Mäkinen on tuonut Lattiakuvat-menetelmän Saksasta Suomeen. Häneltä on aiemmin ilmestynyt kolme menetelmästä kertovaa kirjaa.

 

Oikeat vaakakupit. Kertomuksia kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden piiristä (2000). Lehtinen, I. & Kuukka, I. (toim.) Lasten Keskus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilla pohtii uskontoja

Tekijä: Paasio Ulla
Kustantaja: Paasio Ulla
Vuosi: 2008

Hilla ja sisarukset tutkivat erilaisia uskontoja sekä myös uskonnottomuutta. Voit itsekin kirjaa lukiessasi miettiä erilaisia elämäntapakatsomuksia. Lapset pohdiskelevat myös vaikeita termejä kuten jumaluus ja uskonto.