Tarvitaan reflektiotaitoja ja kykyä reflektoida yhdessä

Khadan Ahmed uskoo, että monelta ristiriidalta ja epäilyksiltä vältytään, jos vanhemmat ja hoitajat pystyvät puhumaan avoimesti ja luottamusta rakentaen.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvitsee täydennyskoulutusta onnistuakseen toteuttamaan uuden vasun ilmiöpohjaista katsomuskasvatusta. Miten voidaan vaatia osaamista, jos ei ole saanut siihen koulutusta? Toki avoimella ja kunnioittavalla asenteella sekä hyvillä vuorovaikutustaidoilla pärjää pitkälle. Luottamuksen rakentuminen lapsen vanhempien kanssa on erityisen tärkeää ja siihen alussa annettu aika tulee monin kerroin takaisin. On osattava kysyä tavoista eikä tehdä yleistäviä olettamuksia. Esimerkiksi jotkut vanhemmat eivät halua, että lapset ottavat päällysvaatteet pois päiväunille
mennessään. Katsomukset näkyvät tavallisissa arjen valinnoissa.

Henkilökunnalta kysytään tervettä kiinnostusta lapsen katsomus- ja kulttuuritaustaan. Heidän tulisi myös olla tietoisia omista ennakkoluuloistaan: Mistä lähtökohdista käsin kohtaan eri uskontoja ja kulttuureita edustavia? Olenko varautunut? Tarvitaankin reflektiotaitoja sekä mahdollisuutta ja kykyä reflektoida myös yhdessä. Kiinnostavaa olisi tietää, miten vasun lapsilähtöisyys on nyt näkynyt päiväkodeissa esimerkiksi uskonnollisten juhlien aikaan. Lapset voisivat vaikka tuoda juhlistaan kuvia näytettäväksi omalle ryhmälleen. Tiimityöskentely tuo haasteita. Ei auta, jos yksi saa loistoidean, jos
muut torpedoivat sen toteuttamisen.

– Khadan Ahmed, lastentarhanopettaja

Teksti: Heidi Rautionmaa